องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ออกบริการประชาชนนอกสถานที่  ระหว่างวันที่  22 - 28  กุมภาพันธ์  2562  โดยออกให้บริการ  รับชำระภาษี  รับชำระค่าทิ้งขยะ  บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ  รับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด  และงานบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ อบต.หัวหนอง
2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26