องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการเสริมสร้างความซื่อัตย์สุจริตในการต่อต้านการทุจริต ปี งปม.2562


จัดฝึกอบรมในวันที่  25  เมษายน  2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  คณะผู้บริหาร  พนักงาน  สมาชิกสภา  และผู้นำชุมชนตำบลหัวหนอง
2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26