องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะ และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”


อบต.หัวหนอง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  นำคณะผู้บริหาร  พนักงาน  สมาชิกสภา  อบต.  เดินทางศึกษาดูงาน   ระหว่างวันที่  20-23  ธันวาคม  2561  ณ  จ.เพชรบุรี
2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26