องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดยท่านนายกสมทรรศน์  หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จัดทำโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะช่วงเทศการลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่  19  สิงหาคม  2561 ณ  วัดสนวนวารีพัฒนาราม หมู่ที่ 1,3 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26