องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2561


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดยท่านนายกสมทรรศน์  หมื่นแก้ว  จัดดำเนินโครงการประเพณีลอยกระทง  ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ในวันที่ 3  พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27