องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


อบต.หัวหนองดำเนินการจัดทำโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  ผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  13  เมษายน  2561  โดยมี  ท่านธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอบ้านไผ่  เป็นผู้มอบ
2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26