องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


พิธีตัดหวายลูกนิมิตร ณ วัดบูรณะสิทธิ์ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนอก่น


นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกอบต.หัวหนอง พร้อมคณะ ร่วมพิธีตัดหวายลูกนิมิตร ณ วัดบูรณะสิทธิ์ (วัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง) ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก คุณแม่ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช เปนประธานเปิดงานในพิธี
2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26