องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะ และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"


อบต.หัวหนอง  ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  หลักสูตร  "ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหารจัดการขยะ  และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560"  ระหว่างวันที่  23-26  กุมภาพันธ์  2560  ณ  จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดระยอง  โดยมีพนักงานส่วนตำบล  และสาชิกสภา  อบต.  เข้าร่วมโครงการ
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27