องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี ๒๕๕๙


อบต.หัวหนอง  ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศานา  ประจำปี  ๒๕๕๙  เนื่องในวันวิสาขบูชา  ข้าราชการ  ประชาชนทั่วไป  ร่วมกันฟังธรรมเทศนา  เวียนเทียน  ในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ  พุทธสถานลานธรรมเมืองไผ่  อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว  ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จ.ขอนแก่น
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27