องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


การร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส.ของ อบต.หัวหนอง


พนักงานอบต.หัวหนองร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ทางเข้า บ้านหนองนาวัว  หมู่ที่  3  ในวันที่  8  กรกฎาคม  2559 ตัดหญ้าข้างทางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดการท่วมขังของน้ำในหน้าฝน  ประชาชนปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการสัญจร ไป-มา
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27