องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์  สุจริต  เเละปลูกฝังทัศนคติ  วัฒนธรรมที่ดี  ในการต่อต้านการทรุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 วันที่ 31 มีนาคม  2566 


วันที่ 31 มีนาคม  2566  นำโดยนายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  นำคณะผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์  สุจริต  เเละปลูกฝังทัศนคติ  วัฒนธรรมที่ดี  ในการต่อต้านการทรุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 ณ  โรงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11