องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


       วันที่  20  มีนาคม  2567  นำโดยนายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  นำคณะผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  เเละพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27