องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2567


       โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง  ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  เเละผู้นำชุมชน  ตำบลหัวหนอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  วันที่  9  มกราคม  2567  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-21
2024-03-20
2024-03-20