องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกาย


นำโดย  นายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และเด็กนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  ในวันที่  5  กรกฎาคม  2566  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11