องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. นายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรใน(โครงการกิจกรรมยกย่องเเละเชิดชูเกียรติ  เเก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อ.บ้านไผ่  จ.ขอนเเก่น

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10