องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่18 กันยายน 2566


วันจันทร์ท่ี 18  กันยายน  2566  นำโดยนายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลหัวหนองและพนักงานจ้างได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ ไหว้พระ ณ หน้าอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26