องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 6 กันยายน 2566 นางนภาภรณ์ สิงห์รัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่่่น


ในวันที่ 6 กันยายน  2566   นางนภาภรณ์ สิงห์รัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    โดยท่านวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26