องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2566


วันที่ 28 สิงหาคม 2566  สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2566  นาย สมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  สมัยสามัญ สมัยที่3 โดยมี นางนภาภรณ์ สิงห์รัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าฝ่าย พนักงาน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10