องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้จัดโครงการสร้างภุมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  นำโดยนายก สมศักดิ์ มาซา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภุมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566        ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10