องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้จัดโครงการสร้างภุมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  นำโดยนายก สมศักดิ์ มาซา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภุมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566        ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26