องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 อบต. หัวหนอง ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 30 พ.ค. 66 อบต. หัวหนองจัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน อบต. หัวหนอง ( กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26