องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่2


นายสมเกียติ หมื่นแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่2 เพื่อพิจารณาใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณญัติต่างๆตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26