องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันอังคารที่31 มกราคม 2566 เวลา09.30 น. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองร่วมประชุมกับปรชาคมท้องถิ่นตำบลหัวหนอง


นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหาส่วนตำบลหัวหนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองร่วมกับประชาคมท้องถิ่นตำบลหัวหนองครั้งที่1/2566  เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่2 และพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26