องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันพฤหัสบดีที่26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา


 นายจิรวิชญ์ ป้องชารี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ครั้งที่1/2566  เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่2 และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26