องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


17 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง


วันที่ 17  มกราคม 2566  เวลา  9.00น.  องค์การบริหารส่วนตบลหัวหนอง   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต.  รองปลัดอบต. ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนราชการสำนักปลัด   พนักงานส่วนตำบลพนักงานครู และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม ปี 2566 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26