องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่คณะผู้บริหารท่องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

2024-07-08
2024-07-02
2024-06-20
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13