องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ปีงบประมาน 2565


วันที่ 16 กัยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นประธานเปิด(โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีนในสถานศึกษา ปีงบประมาน 2565) ณ.หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น

2023-03-24
2023-03-23
2023-02-28
2023-02-06
2023-01-17
2023-01-10
2023-01-09
2022-12-28
2022-12-23
2022-12-23