องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ผลการประเมินระดับคุณภาพAA


วันที่13กันยายน2565 นายสมศักดิ์ มาซา นายก อบต.หัวหนอง พ้อมด้วยนายวิโรจน์ ทาตา เลขาฯนายก รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2565 (ผลการประเมินระดับคุณภาพAA) ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

2023-03-24
2023-03-23
2023-02-28
2023-02-06
2023-01-17
2023-01-10
2023-01-09
2022-12-28
2022-12-23
2022-12-23