องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ณ. บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายแยกบ้านนายสหภาพ เมืองสินธ์ุ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น


วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับกองช่างดำเนินการควบคุมกำกับดูแลโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ณ. บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายแยกบ้านนายสหภาพ เมืองสินธ์ุ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น

2024-07-08
2024-07-02
2024-06-20
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13