องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


เข้าเเถวเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565


วัน จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา .08.00 น. นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้นำ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าเเถวหน้าเสาธง เพื่อเป็นการสื่อถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ.หน้าอาคารอเนกประสงห์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น

2024-07-08
2024-07-02
2024-06-20
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13