องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


รวมกิจกรรมปลูกป่ากับชุมชน เพื่อสร้างความสัมผันธ์ระหว่างองค์กรเเละชาวบ้าน


วัน อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นาย.สมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของอำเภอบ้านไผ่ รวมกิจกรรมปลูกป่ากับชุมชน เพื่อสร้างความสัมผันธ์ระหว่างองค์กรเเละชาวบ้านได้เกิดความสมัคคีเเละให้ป่าไม้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ณ.โคกหนองโน ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น

2024-07-08
2024-07-02
2024-06-20
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13