องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


เข้าเเถวหน้าเสาธง เพื่อเป็นการสื่อถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


วัน จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา .08.00 น. นายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้นำ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าเเถวหน้าเสาธง เพื่อเป็นการสื่อถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ.หน้าอาคารอเนกประสงห์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26