องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


การประชุมคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เเละ เเนวทางการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570


วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นาย สมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เเละ เเนวทางการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมเเก้ปัญหา ปรึกษาหารือเเลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเเก้ปัญหาในพื้นที่ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนเเก่น

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26