องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่


วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสมศักดิ์  มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ปรึกษากองทุนฯ และอนุกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เพื่อรายงานฐานะการเงิน การติดตามผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ของหน่วยงานที่กองทุนฯให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ  2565

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26