องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรม"ผ้าป่าต้นไม้" เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่า


นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และนางสาวเบญจวรรณ ศิริพรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดพิธีในการปลูกป่าในท้องถิ่นของเรา และได้ร่วมลงประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ขอเรียนเชิญ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ทุกภาคส่วน ได้เข้าร่วมกิจกรรม"ผ้าป่าต้นไม้" เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่า บ้านโคกหนองม่วง วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-10.00น. ณ บ้านหนองร้านหญ้า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26