องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.- 11.30 น. นำโดยนายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง คณะครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3ปีขึ้นไปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26