องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมปรึกษาหารือ เเละเเจ้งเเนวทางการปฎิบัติ


ด้วยอำเภอบ้านไผ่ มีข้อราชการเร่งด่วนที่จะปรึกษาหารือ  เเละเเจ้งเเนวทางปฏิบัติร่วมกันจึงขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  เเละปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เข้าร่วมประชุมในวันที่ 9  มิถุนายน  พ.ศ.2565  ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเเคนเหนือ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนเเก่น

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26