องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมเข้าเเถวหน้าเสาธง


  วัน จันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา .08.00 น. นายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้นำ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าเเถวหน้าเสาธง เพื่อเป็นการสื่อถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ.หน้าอาคารอเนกประสงห์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26