องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมเข้าเเถวหน้าเสาธง


  วัน จันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา .08.00 น. นายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้นำ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าเเถวหน้าเสาธง เพื่อเป็นการสื่อถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ.หน้าอาคารอเนกประสงห์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น

2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11