องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบขรมราชินี


วันที่ 3 มิถุนายน  2565 เวลา 07.00 นาย  สมศักดิ์  มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน  2565  ช่วงเช้าครับ

ช่วงเย็น เวลา 17.30 นาย  สมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนอง เข้าร่วมพิธีเสริมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ 3 มิถุนายน 2565ณ.อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11