องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับผู้บริหาร สำรวจถนนสายลำห้วยบ่อกระถินและสายจากตำบลหัวหนองไปทางตำบลเมืองเพีย


วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับผู้บริหาร สำรวจถนนสายลำห้วยบ่อกระถินและสายจากตำบลหัวหนองไปทางตำบลเมืองเพีย เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงถนนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26