องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 5 มกรคม พ.ศ.2565 นาย ประจักษ์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เรียกประชุมสภา ครั้งแรก


วันที่ 5 มกรคม พ.ศ.2565 นาย ประจักษ์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เรียกประชุมสภา ครั้งแรก เพื่อทำการเลือกประธานสภา และลองประธานสภา และได้ทำการประดับเครื่องหมายให้กับคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต. หัวหนอง เวลา 09.00 น.

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26