องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ


วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นำโดยนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ณ โรงจอดรถ อบต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2021-09-10
2021-09-08
2021-09-07
2021-09-06
2021-08-27
2021-08-26
2021-08-20
2021-08-18
2021-08-17
2021-08-16