องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


เปิดศูนย์พักคอยตำบลหัวหนอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นำโดยนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้าส่วน พนักงาน และ ประชาชน ร่วมเปิดศูนย์พักคอยตำบลหัวหนอง โดยมีนายประจักษ์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พักคอย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2021-09-10
2021-09-08
2021-09-07
2021-09-06
2021-08-27
2021-08-26
2021-08-20
2021-08-18
2021-08-17
2021-08-16