องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564


วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นำโดยนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชมรมนายก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564 ณ โรงจอดรถ อบต.หัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2021-10-23
2021-10-23
2021-10-13
2021-10-12
2021-10-11
2021-10-08
2021-10-06
2021-10-01
2021-09-28
2021-09-19