องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


สำรวจโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาโนเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาต่อในอนาคต


ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง มอบหมายให้ นาย นายธราธิป สุริยหงษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง และท่านสมเกียรติ หมื่นแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ออกสำรวจโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาโนเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาต่อไปครับ

2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11