องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


ถวายพานพุ่มในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2564 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหง


วันที่ 17 มกราคม 2564 นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้มอบหมายให้

นายกิตติศักดิ์ เล่ห์กล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสัญญา เที่ยงคำ วิศวกรโยธา

และ นายโชคชัย สำราญ เจ้าหน้าที่พนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

ถวายพานพุ่มในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี 2564 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น ในเวลา 09.00 น.

2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11