องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


คณะอาจารย์ จาก มข.ขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่อคัดเลือกตำบลที่มีศักยภาพรองรับโดยการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบล แบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัย


วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และคณะอาจารย์ จาก มข.ขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่อคัดเลือกตำบล ที่มีศักยภาพรองรับโดยการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบล แบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยโดยนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว ได้ให้การชี้แจงแนวทางการพัฒนาพื้นที่และได้นำคณะนักศึกษาลงพื้นที่ในเบื้องต้น ณ วัดพระเจ้าใหญ่ผือบัง และวัดสนวนวารีพัฒนาราม ซึ่งของการนี้จะได้ดำเนินการจ้างงาน 20 อัตรา ในพื้นที่นี้ต่อไป
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11