องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ ลานประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น


วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำหัวหนอง และหัวหน้าส่วน ข้าราชการ ทุกท่านๆ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ ลานประชารัฐหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น
2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26