องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 17 ตุลาคม 2563 งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสนวนวารีพัฒนาราม บ้านหัวหนอง บ้านหนองนาวัว บ้านโนงิ้ว ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 17 ตุลาคม 2563 งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสนวนวารีพัฒนาราม บ้านหัวหนอง บ้านหนองนาวัว บ้านโนงิ้ว ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว และกรมพัฒนาที่ดิน เขต5 จังหวัดขอนแก่น ทางวัดรับกฐินจากทางเจ้าภาพและชาวบ้านในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้าน เป็นเงินทั้งสิ้น 811,509 บาท ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ด้วยนะครับ
2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26