องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการออกค้นหาตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะโรคกลุ่ม Metabolic


โครงการออกค้นหาตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะโรคกลุ่ม Metabolic เป็นการประเมินตรวจวัดค่า metabolic ในกลุ่มเสี่ยง โดย อบต.หัวหนอง ร่วมกับ รพสต.หัวหนอง งบดำเนินการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ อบต.หัวหนอง
2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26