องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


โครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดยท่านนายกสมทรรศน์  หมื่นแก้ว       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จัดทำโครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่  13 กันยายน  2562 ณ วัดสนวนวารีพัฒนาราม  ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26